Какво е джаджа (widget, притурка)

Widget е нова дума в английския език, поради което може да я срещнете в наколко варианта при превод на български: е-джаджа, джаджа, приставка, притурка, уиджет и т.н. С термина се обозначават самостоятелни секции, съдържащи собствен код, които могат да се персонализират и са предназначени да покажат желана информация - текст, връзка, HTML или Java скрипт и т.н. Налични са в повечето платформи, обикновено са с готови функции, но можете да си създадете и свои.

Ако информацията ви е била полезна, моля вижте как да подкрепите сайта!

Направи си сайт - въпроси и трикове
Споделете тази статия от "Направи си сайт!" в още мрежи и/или гласувайте за нея!