Задайте въпрос или предложете тема

Тук можете да зададете въпрос или да предложите тема, по която искате да пиша в сайта, като можете и да гласувате (да подкрепите или отхвърлите) по вече записаните от другите преди вас въпроси или предложения. За да напишете своя въпрос или предложение, щракнете върху въпросителния знак, но преди това е добре да проверите и страницата с вече публикувани въпроси и отговори - може търсеното от вас да е вече там!


Заб: Вашият въпрос или предложение за тема не могат да бъдат по-дълги от 100 символа.

Ако информацията в сайта ви е била полезна, моля вижте как да го подкрепите!
Споделете тази статия от "Направи си сайт!" в още мрежи и/или гласувайте за нея!

0 коментара: