Практически съвети за защита срещу плагиати

Необятността на Интернет, анонимността в него, съчетани с богатството на ресурси и възможността за извличане на приходи от тях, са в основата на това все повече собственици на съдържание да откриват, че някой друг използва тяхната интелектуална собственост без позволението им. Как да не се окажем в тяхната позиция, ако вече имаме свое авторско съдържание в глобалната мрежа? Отговор на този въпрос все още не е намерен, сигурна бариера пред плагиата все още няма. Как тогава да се справим с плагиатството, когато станем жертва на такова? 

Преди време писах по тази тема, споделяйки практически модели за справяне с проблема. Основното ми послание в Има ли защита срещу плагиата, обаче бе, че оправия почти няма. Наскоро, работата ми ме срещна с хора, занимаващи се професионално с материята на авторското право и аз не пропуснах възможността да обсъдя с тях темата за плагиатството в Интернет, съвременните правни възможности за защита срещу плагиати и т.н., като особено ме интересуваше как стоят нещата от практическа страна у нас...

И сега, съм особено щастлив да ви предложа едно своеобразно продължение на тази статия, но написано специално за "Направи си сайт!" от поканения от мен като гост-автор, един от специалистите в областта на авторското право у нас, г-н Петър Петров - съдия в Районен съд Димитровград и лектор по "Право на интелектуална собственост в ЕС" в Националния институт на правосъдието.

Ще се радвам, ако изложението и съветите му ви бъдат от полза и ще очаквам вашите коментари по статията. И ще помоля - нека я разпространим сред повече хора, изпратете я на всички ваши познати, за които тя може да е важна.

„БИЙ ПЛАГИАТА ПО ГЛАВАТА” ИЛИ ПЕТТЕ ПРЕПЯТСТВИЯ, КОИТО ТРЯБВА ДА ПРЕСКОЧА ЗА ДА ОСЪДЯ КРАДЕЦА НА МОЯ ТРУД.

Петър Петров, съдия в РС Димитровград

Вече сме използвали съветите на Митко и сме установили кой е „плагиатът”. Какво правим след това? Е, предстои ни "прескачане на препятствия".


Препятствие № 1: Наемане на адвокат, специалист по авторско право и то с опит.

Трудна работа е да намерите добър адвокат по авторско право. Има такива, но са рядкост и са скъпи. Възнаграждението им се договаря свободно, поради което и не мога да посоча колко пари ще Ви струва да наемете такъв адвокат. Това с хонорарът обаче, е едната страна на медала. Втората, и по-важната, е дали ще свърши работа. Много млади колеги понякога биха били добър вариант, но пък при тях ентусиазмът не е подкрепен с опит, знанията – с познания за и т.н. Старите адвокати пък, лежат на старите си лаври и трудно успяват да „влязат в крак” с новостите в закона. Както се казва в онази приказка: „Младите могат, но не знаят, старите знаят, но не могат”.

Но не е добре да се явите без адвокат в съда. Не само заради „погледите” на съдията към Вас, а най-вече защото авторското право е може би една от най-трудните територии на правосъдието, специалните познания по него не само ще Ви помогнат, но са абсолютно необходими за спечелването на битката. Не забравяйте: целта Ви е не само да спрете ответника да „краде” от Вас, но и да го осъдите да Ви плати! Победата пък, не би била добра, ако сумата, която получите, е смешна (например за статия в блог, за която се вложили много труд вземете 100 лв.). При такава „санкция” нарушителят вероятно ще продължи да краде (от Вас и от други).

Изборът на адвокат е до известна степен като игра на покер, затова намалете риска и се информирайте от познати, които са имали подобни дела или пък пробвайте с търсене в Интернет. Множество сериозни адвокатски къщи публикуват успехите си в съдебни спорове в техните сайтове, което ще Ви помогне при избора. И така – успех! 

Съвет: НЕ И БЕЗ АДВОКАТ НА ДЕЛО.


Препятствие № 2: Пари за разноски.

Парите са много важно обстоятелство. Започваме от таксите за съда.

Трябва да приготвите сумата от 50.00 лв., ако искате от съда само да установи, че има нарушение на Вашите права. Ако искате да бъде прекратено нарушението – още 50.00 лв. (двата иска по чл. 95 ал.1 т.1 и 2 от ЗАПСП). В зависимост от сумата, която претендирате като обезщетение – още 4 % от нея, но не по-малко от 50.00 лв. Така, ако искате нарушителя да бъде спрян и да Ви плати например 10 000 лв., ще предявите два иска - за прекратяване на нарушение и за обезщетение. Общо 450.00 лв. + таксата за превод на банката (около 3 - 6 лв.).

Ако ще водите наказателно дело от частен характер по чл. 173 от НК – 12 лв. такса + превод. Ако в него искате ответника да бъде осъден да плати обезщетение, такса върху гражданският иск не се внася.

Последният вариант изглежда евтин, нали? Да ама е най-лошият като решение. От финансова гледна точка тук ще трябва да ангажирате вероятно и адвокат, който е специалист, освен по авторско право, и по наказателно. Или пък, два адвоката.

Тук стигаме и до неустановеният до момента адвокатски хонорар. Вероятно, той ще е по-големичък от платените такси.

След това не си мислете, че плащането от Ваша страна е свършило. Ако в тактиката на процеса се наложи назначаване на експертиза ще трябва да платите за вещото лице. Този субект е специалист в определена област, който го има в списъка на съдилищата – авторско-правна, техническа и пр. Може да се наложи такъв, понякога е и задължителен, ако например, врагът (плагиатът) оспорва, че Вие сте автор на произведението. Ако става въпрос за музикално произведение, ще е композитор, например. Хонорарът се определя от самото вещо лице, посредством декларация за положен труд. Колкото посочи, толкова присъжда съдът. Много рядко не се уважава декларираното. Приемете, че става въпрос за сума от 100 до 500 лв., понякога и повече.

Когато делото завърши, но не сте доволен от резултата, таксата за обжалване е наполовина.

На финала ще се налага да плащате на съдия изпълнител, за да извърши действия против осъдения. Ако отидете при частен съдебен изпълнител, пригответе 20 лв. за молба, 50 лв. за проучване на имущественото състояние на длъжника и поне още 60 лв. за извършване на определени действия. От там, по самото изпълнение, още 1.5 % върху сумата, която претендирате , но не по-малко от 50 лв.

Добрата новина е, че тези разходи са за сметка на осъдения плагиат. Лошата е, че ще се наложи първо Вие да ги платите. 

Съвет: ПОМИСЛЕТЕ ДОБРЕ дали ще имате финансовата възможност да си позволите тези разноски!


Препятствие № 3: Какво искам?

Мен ако ме питате, това е най-важният въпрос.

По закон имате най-общо казано четири варианта.

В първия вариант давате „плагиата” на прокурор, който да реши, дали е налице извършено престъпление от чл. 172а ал.1 от НК. За това не трябва да плащате пари и не трябва да наемате адвокат към този момент.

Без да обсъждам прокуратурата, мисля че това е най-глупавият вариант. Може да се окаже, че деянието не е престъпление, с което да се занимава прокурора (трябва да е от т. нар. „общ характер”, а например „плагиатството” по чл. 173 от НК не е), тогава той просто ще Ви откаже. Преди това обаче, може да се наложи и да почакате. Всички материали, които имате ще бъдат проверени отново и ще започне едно разследване… През това време вашият клип, статия и пр. ще си „свети” на чуждия сайт и толкова. Моето мнение е, че отделните актове на „плагиатство” (терминът не е много правилен тук, по-скоро става въпрос за противозаконно ползване на Вашата интелектуална собственост; разликата е, че при плагиатството се засягат Вашите неимуществени права, а тук – предимно имуществените) не съставляват престъпление по смисъла на НК, тъй като липсва елементът на висока обществена опасност. В крайна сметка, трудно ще бъде прекратено нарушението, трудно ще бъде осъден врага, а пари едва ли ще вземете в този процес.

Втори вариант е да съдите нарушителя за плагиатство. То става пред съд, в наказателно дело от частен характер и Вие заменяте прокурора (ставате частен тъжител). Не Ви го препоръчвам. Тук ще трябва да докажете, че плагиатът е „използвал под свое име” Вашето произведение. Ами ако не е? Ако просто си го е поставил на сайта и само не е посочил, че продуктът е Ваш? Изходът на такова дело ми се струва неясен и твърде рискован за Вас. Допълнително, тук съм затруднен да Ви отговоря и категорично, дали съдът ще приеме и иск за обезщетение за вреди. Проблемът с прекратяване на нарушението, обаче си остава - това съдът в такова дело не може да постанови.

Трети вариант - административен. Пишете на Министър на Културата и искайте от него:
  1. да разпореди писмено на нарушителя да преустанови нарушението на ЗАПСП;
  2. да разпореди писмено на нарушителя предприемането на конкретни мерки за отстраняване на нарушението в подходящ срок;
  3. да изиска от нарушителя да декларира, че ще преустанови нарушението на ЗАПСП и ако е необходимо, да го задължи да направи декларацията обществено достояние;
  4. да разпореди прекратяване на всяко нарушение на ЗАПСП и ако е необходимо, да направи разпореждането за прекратяване на нарушението обществено достояние.

Звучи красиво и смислено. Да, ама не. След като сигнализирате, трябва някой да извърши проверка. Колко според Вас са служителите на Министерство на Културата, които се занимават с авторско-правни нарушения – 20? 30? или 40? Не, те са ДВАМА. Отделно, няма и предвиден срок, в който да Ви бъде издадена заповед за административна мярка (по чл. 96е от ЗАПСП), с която молбата Ви да бъде удовлетворена. Същата заповед пък, подлежи на обжалване пред административен съд по реда на АПК.

Естествено, паралелно с това може да бъде наложена и административна санкция на нарушителя, която варира вече (след промените от ДВ бр. 25/11 год.) от 2 000.00 до 30 000.00 лв. Но тук пари не можете да спечелите и вероятно няма да можете да ползвате и решението при граждански спор (чл. 302 от ГПК говори за валидност и законосъобразност на административния акт, което не е равно на решен спор между страните!).

Хубавото на този вариант, че може да бъде осъществен напълно правомерен и оправдан тормоз на нарушителя. Съветът ми е, ако прецените, че това Ви устройства, смело с главата напред, но най-добре е да го съчетаете и с граждански искове.

Четвъртият вариант е за препоръчване. Това е гражданското дело. Не се плашете и не слушайте какво се приказва за бавния процес - това не е съвсем вярно. Искът се предявява пред окръжен съд (за София - СГС), в зависимост от това къде се намира нарушителят. Според мен, тъй като искът е заради нарушение (наричаме го „деликтно основание”), въз основа на чл. 115 от ГПК може да го предявите и на мястото, където е извършено деянието.

Какви стъпки може и следва да предприеме Вашият адвокат (да не забравяме за него) да предприеме :
  • Искане за обезпечителни или привременни мерки - забрана за извършване на дейността, за която се твърди, че съставлява или ще съставлява неправомерно използване на произведение и/или запечатване на помещението, в което се твърди, че се извършва или ще се извърши нарушението. Съдът трябва да се произнесе по искането незабавно, срещу такса от 40.00 лв., прави се преди или по време на подаване на главният иск.
  • Искане за обезпечение при бъдещ иск за обезщетение, с което ще се искат запори на сметки, възбрани на имоти и др. Такса – ако съдът прецени – още 40.00 лв., може и да се разминете обаче с нея, ако искането се подаде в една молба с това за обезпечителни или привременни мерки (Заедно с предното искане).
  • Иск за прекратяване на нарушението (чл. 95 ал.1 т.2 от ЗАПСП).
  • Иск за разгласяване за сметка на нарушителя на диспозитива на решението на съда в два всекидневника и в определен от съда часови пояс на телевизионна организация с национално покритие (чл. 95 ал.1 т.6 от ЗАПСП) - по желание.
  • Иск за обезщетение (Много важно!). Тук е разковничето на процеса. Това е най-големият удар за нарушителя. Може да се искат действителни вреди от нарушението, може да се искат пропуснати ползи, могат да се искат неимуществени вреди. В крайна сметка , може да се иска и сумата от 500 до 100 000 лв. като обезщетение.
Съвет: препоръчвам Ви да не занимавате Прокуратурата и да не си блъскате главата с наказателно дело от частен характер. СМЕЛО ПОДАВАЙТЕ ИСКОВА МОЛБА в съда, а паралелно с това, пишете и на Министъра на Културата.


Препятствие № 4: Съдебен процес.

Това препятствие не е за подценяване. Макар и като съдия да съм пристрастен, ще опитам да бъде максимално искрен: да, има некомпетентни съдии, има натоварени съдии, има мързеливи съдии. Но истината е, че те са малко. Когато съдът е натоварен, най-често разпределението на делата се извършва сравнително по-отложено във времето. Въпреки това, на ниво Окръжен съд делата са малко.

Приемете, че след подаване на исковата молба (говорим за основния иск, не и за обезпечението) се предвижда т. нар. „двойна размяна” на книжа, после и насрочване. Това става за около 3-6 месеца. Казано по друг начин, ако пуснете исковата молба на 10.06.11 год., вероятно ще имате дата за делото в м. декември 2011 год.

Забравете за многото отлагания - вече това е трудно постижимо. Ако направите всички искания при „предварителната подготовка” на делото – размяна на книжата, нарушителят трудно може да измисли начин да избяга от делото. Та, ако всичко е наред, м. януари 2012 год. ще имате решение. Наистина, има обжалване пред Апелативен и, вероятно,Върховен съд, при което ще изчакате още година - година и половина. ВКС обаче, най-често не приема обжалванията, така че този срок е съкратен. В най-лошият случай, окончателен акт по същество ще имате в началото на 2013 год.

Ако си мислите, че това е бавно, вижте “The Pirate Bay” - делото в Швеция. Същото дело е за деяния, извършени през м. юли 2005 год. и още не е свършило (сега е все още на втора инстанция, а го чака и трета). Ако това Ви се вижда дълго, все пак ще Ви успокоя - нали не забравяте за обезпечението? Дейността по нарушението ще е прекратена, а парите за обезщетение и разноски - гарантирани с наложеното допълнително обезпечение върху имуществото.

Особено важно е да осигурите доказателства, които могат да се ползват от съда. Тук, съществена е работата на адвоката. Съобразно чл. 96г от ЗАПСП, съдът може по искане на ищеца да задължи ответника или трето лице да предостави информация относно обстоятелства, които са от значение за решаване на делото. Има, значи, път по закон, просто трябва да се направи читаво.

Съвет: ВЪОРЪЖЕТЕ СЕ С ТЪРПЕНИЕ и бъдете упорити в осигуряване на доказателства.Препятствие № 5: Законът.

Всички съдии си „мием” ръцете с него, така че тук ще се наложи да се извиня предварително за мнението си.

Законът е доста сложен, това е така в цял свят. При нас обаче, ЗАПСП е съшиван на кръпки, с откровени неправилни преводи не само от Директивите на Европа, но и на законодателството на САЩ. Допълнително, макар да имаме Закон за авторско право от началото на 20-те години на ХХ-ти век, практика по него до 2000 год. почти няма (ех години, години, 1944- 1989). Съдиите не сме научени, че за нарушения на авторски права се плащат пари. Не ме разбирайте неправилно - не извинявам колегите, напротив, просто посочвам обективните причини за не винаги добрата работа. Въпреки това, бъдете сигурни, че има много добри решения на българският съд и то за нарушения на авторските права. Просто делата са малко и опитът е, съответно, малък.

Проблем ще Ви създаде не нещо друго, а именно размерът на обезщетението. Как ви звучи обезщетение за открадната песен в размер на 100 000 лв.? Ами ако песните са 5? Тук, отново е работа на адвоката да обезпечи с доказателства искането ни, да го аргументира, тъй като в случая се касае не само за факти, но и за приложение на наистина объркания закон в тази му част (за любопитните: вижте чл. 94 и 94а от ЗАПСП). Въпреки това, стискам Ви палци!

И накрая, СТРУВА ЛИ СИ ?!?!?

Краткият ми отговор е „ДА”! Не само си струва, но е и задължително да предприемете действия срещу плагиата. Крадецът на мисли, на изкуство и на интелектуален труд трябва да бъде „бит по главата”, да го заболи и другите автори и крадци (плагиати) да разберат това. Това трябва да се прави обаче умно, пресметнато добре като атака и като искана санкция, на солидна основа.

Ако не знаете, победи срещу врага вече има. Известен блогър осъди вестник "24 часа" за публикувана снимка, без посочване на името му и макар вестникът да му се извини, беше осъден да му плати 600 лв. за нея. При вестник „Контра”, пък, неговият „главен редактор” и „издател” бе погнат от прокурор и има присъда „затвор” (макар и условно). Има и няколко спечелени дела за противоправно ползване на снимки, представления и др.

Съвет: ДЕЙСТВАЙТЕ СМЕЛО, защото основния двигател на прогреса са именно интелектуалните творци! Аз съм с Вас.
Споделете тази статия от "Направи си сайт!" в още мрежи и/или гласувайте за нея!

8 коментара:

Анонимен каза...

Има добри адвокати по авторско право вече в България. Без да искам да правя каквато и да е реклама смятам, че един от добрите експерти в тази област е адвокат Атанас Костов. Той е автор на много статии и на книги в областта на интелектуалната собственост. Работи в кантора "Юсаутор" и координатите му могат лесно да бъдат открити в интернет. Аз имах нужда от консултация за авторски права и за търговски марки, след това съм го препоръчвал и на други хора.Отзивите са за професионализъм и коректност, така че с него можете да се консултирате при нарушения на авторски права в интернет.

Анонимен каза...

Попаднах на този сайт чрез сайта http://plagiatstvo.yolasite.com/ , в който има публикуван(в страницата "Полезни връзки") линк към вас. Смятам, че е добре да се разгърне една широка обществена офанзива срещу плагиатството и в този смисъл приветствам това, че сайтовете, посветени на плагиатството, консолидират усилията си в тази насока!

Анонимен каза...

Много добра статия, написана от човек, който явно е "на вътре" в материята! Практическите ползи, поднесени с щипка хумор, я правят приятна за четене и лесна за асимилиране. Адмирации за автора!

Анонимен каза...

Здравейте,аз търся информация за това какво трябва да се направи преди публикуването на самото произведение за да не се открадне то.Изчетох много,но засега нищо не намирам.Аз съм автор на музика и имам вече доста песни, но не съм ги публикувал никъде.Търся вариант за да си защитя правата предварително а не да търся после кого да съдя след като ми ги откраднат.Някой знае ли каква трябва да се направи в този случай.От Мюзикаутор ми казаха че не могат да защитят правата ми на автор от евентуална кражба.
Андро,Варна

Васил Шумаров каза...

Изключително пfлезна статия, която не само ме ограмоти, но промени мнението ми за българските съдии!
В немалкото си посещения в съдебните зали съм слушал само и изключително съдии с много ниска обща култура, в частност езикова.
Авторът на тази статия демонстрира не само много висок професионализъм, но удивително публицистично майсторство, неприсъщо на съдийската и адвокатстка гилдия (каквото в правните факултети не се изучава и трябва да му е дар от Бога!). Просто не е за вярване, че Петър Петров е провнциален съдия!
Понеже не виждам забрана на сваляне на статията за лично ползване, ще си я запиша в компютъра, с голяма благодарност към автора й. Искрено му пожелавам да стигне до върховния съд!
Казвам се Васил Шумаров, учител по физика от Петрич. Автор съм на три методически книги по математика. Ако г-н Петров поиска, ще му ги изпратя безплатно по пощата.
Имейлът ми е: Shumarov7@abv.bg

Unknown каза...

Андро, никой не може да защити самите песни от това да бъдат използвани. Веднъж излъчени, те вече са достояние на публиката и всеки може да ги използва. Затова и защитата срещу неправомерно използване е последваща, а не предварителна. Иначе, твоето авторство е факт и се защитава от законите на РБългария от момента, в който произведенията ти бъдат излъчени (следва да можеш да докажеш този факт).

Unknown каза...

Г-н Шумаров, благодаря от името на съдия Петров за вашия коментар, за който ще имам грижата да той да бъде уведомен.

Анонимен каза...

Моѝ колега сканира повече от 10 фигури от учебника ми, без да ме включи накрая в библиографския списък. При това той беше рецензент на моя учебник. В резултат със своя учебник той стана професор.Като имате предвид, че учебника ми е от 1990 г. тези фигури съм ги чертал с тушовки и линийки, нямаше още компютри, искам възмездие. На въпроса защо поне не ме е цитирал, той отговори, че съавтора му не позволил. Аз попитах другия дали това е верно, но той категорично отрече тъй като плагиатството е в първата част на учебника, чийто автор е новоизлюпения професор. Дали да се занимавам, но от поместените тук публикации като че ли ще се реша на такава стъпка.

Публикуване на коментар

Моля, имайте предвид, че коментарът ви ще бъде одобрен само ако пишете на кирилица. Можете да използвате някои HTML оператори, например <b>, <i>, <a>.
Благодаря ви!