Облачен хостинг - що е то и има ли го у нас?

Сигурно вече знаете, че функционирането на един сайт е свързано с използването на т.нар. хостинг. И вероятно знаете, че има различни планове и характеристики на предлаганите хостинг услуги, а най-новото поколение хостинг е т. нар. cloud hosting (пр. от англ. облачен хостинг). А знаете ли, че вече има и българска компания, която предлага облачен хостинг? За мен е удоволствие да ви предложа едно представяне на тези нови хостинг технологии, направено именно от тази компания, специално за вас - читателите на "Направи си сайт!". А коя е тази компания?! ICN.BG.

Основни характеристики на облачните технологии

Хостинг в облак
Облачните технологии представляват оттегляне от начините, по които се развиваха, работеха и се управляваха IT системите досега. Добрият прием, който получават облачните технологии се обяснява както с потенциала за постигане на огромни икономически ползи, така и с предоставянето на забележителна гъвкавост, бързина и удобство на използваните хостинг услуги.

Пет са основните характеристики на облачните хостинг технологии:
  1. Огромен запас от ресурс – достъпен за всеки регистриран потребител от всяка точка на света с Интернет връзка, по всяко време.
  2. Виртуализация – висока степен на оползотворяване на възможностите на хардуера.
  3. Еластичност – възможност за динамично конфигуриране на разходите и преминаване от високи капиталови към ниски оперативни разходи.
  4. Автоматизация – възможност за изграждане, инсталиране, конфигуриране и доставяне на приложения и услуги само през Интернет без необходимост от ръчна намеса.
  5. Измерване на потреблението – потребителя заплаща толкова ресурс, колкото е изразходвал (популярен като pay-as-you-go или pay-per-use модел).
Нека разгледаме по-подробно всеки един от посочените принципи.

Съхраняване на огромен резерв от ресурс


Първата характеристика на облачните технлогии е осигуряване на огромен споделен запас от ресурс, свободно достъпен за потребителите на облака. Това определя и следващото основно предимство – всеки потребител с кредитна карта за минути може да има достъп до този огромен ресурс и да заплати само толкова, колкото изразходва.

Ако разгледаме пример с корпоративен уебсайт, има три основни варианта между които мениджърите на организацията могат да избират и те са:
  1. Споделен хостинг
  2. Нает сървър
  3. Облачен хостинг
На пръв поглед между първите два варианта и облака има голямо сходство – организацията наема трета страна, доставчик на услугата. Но всички прилики свършват дотук.

Основното предимство на облачният хостинг модел е в управлението на разходите.

При първите два модела вие трябва да осигурите планиран разход за периода на договора без значение колко от заплатения ресурс (под формата на хостинг план или параметри на сървъра) реално ще използвате. Този вид неизбежна инвестиция е познат като капиталов разход (CAPEX). Докато при избор на вариант "облачен хостинг", вие се регистрирате и, както споменахме, за минути имате достъп до огромен ресурс, който обаче не трябва да заплащате предварително, а ще заплатите само толкова, колкото ресурс вашият проект изразходва. Сумата, която ще ви бъде изтеглена от кредитната карта вече не е капиталов разход (CAPEX) , а оперативен разход (OPEX), който има много по-ниска стойност.

Това е огромното предимство на облачният модел пред традиционните IT решения – възможността наличните средства да се инвестират директно в продукт, услуга или реклама, вместо в закупуване на скъпо струваща инфраструктура, която след няколко месеца може да се окаже ненужна, а инвестираните средства – похарчени напразно.

Виртуализация на ресурсите


Виртуализацията не е нещо ново. Всеки сървър заема физическо място и използва значително количество енергия за работа и охлаждане. Постигането на максимална производителност от всеки сървър е основен показател за неговата ефективност. Технологията, която позволява висока степен на оползотворяване на хардуера и която е най-важният фактор в облачната структура е виртуализацията, където всеки физически сървър е разделен на множество виртуални сървъри. Всеки един виртуален сървър действа като самостоятелен такъв и може да има собствена операционна система и да предоставя достъп до определен набор от софтуерни програми и приложения.

Бързата промяна към сървъри с много ядра само засилва влиянието и значението на виртуализацията. Всяка виртуална машина с нейната операционна система и набор от приложения може да работи на нейно собствено ядро едновременно с всички други виртуални машини на същият физически сървър. Виртуализираните сървъри са основните технологични единици, които се използват при нужда в облачната структура. Тези виртуализирани сървъри представляват огромен запас от ресурс, който е достъпен при нужда.

Еластичност при нарастване или намаляване на потреблението


Наличието на огромен резерв от ресурс прави възможна концепцията за еластичност – третия от петте основни принципа.

Еластичността е толкова ключова концепция в облачните технологии, че Amazon са дали име на техния облак Amazon Elastic Compute Cloud. Това едва ли е случайно. Еластичността е синоним на динамично мащабиране и се отнася до възможността да се отчита колко ресурс е консумиран в отговор на това колко ресурс е бил необходим.

Обикновено приложенията в нормален и стабилен режим на работа харчат минимално за системата ниво на ресурси, но се нуждаят от многократно повече ресурс при пикови натоварвания – напр. при фокусирана рекламна кампания. В света извън облака компанията трябва да изгради система с достатъчен ресурс, който да поеме пиковите натоварвания при това с много добра производителност. В примера с ползването на хостинг решение, поради очевидната липса на еластичност, това означава само едно – презапасяване с ресурс за дадената ситуация (по-висок хостинг план или по-високи параметри на наетия сървър), т.е. допълнителни предварителни капиталови разходи (CAPEX).

Наличието на хиляди виртуализирани ресурси, които могат да бъдат освободени в съответствие с изискването на приложението може да се окажат безполезни, ако освобождаването и насочването на този ресурс изисква ръчна интервенция, т.е. трябва да се извърши от служител.

Автоматизирано активиране на ресурси


Способността за автоматизирано (чрез API) създаване или премахване на виртуални машини е четвъртият принцип на облачните технологии.

Инсталираните на облака приложения могат да ползват нови допълнителни ресурси в случай на нужда и тези ресурси да бъдат активирани в рамките на няколко минути. След като премине пиковото натоварване и приложението вече не се нуждае от допълнителен ресурс, тези виртуални ресурси могат да бъдат също толкова лесно деактвирани.

Във вашата сметка ще бъдат калкулирани и ще заплатите единствено увеличението на разходвания ресурс в рамките на пиковия период, в който допълнителните ресурси са били активни.

ВАЖНО: Допълнителен плюс при ICN Cloud е опцията auto scaling, при която потребителя има възможност да настрои системата автоматично да поддържа определен процент резерв над нормалния за работа на системата – напр. 10 %. Така при пиково натоварване системата напълно автоматично ще освободи и насочи необходимият допълнителен ресурс, така че приложението си остава винаги достъпно независимо от нивото на натоварване.

Заплащане единствено на потребенoто


Петата отличителна характеристика на облачните технологии е начинът на заплащане. В примера с хостинг решенията, обикновено има заплащане на първоначална вноска и годишна такса, които определихме като неизбежни капиталови разходи. Облачният хостинг модел разчупва тези бариери защото прилага друг модел на ценообразуване – модел плащане-при-ползване.

При този модел няма нужда от годишен договор нито от установяване на минимални нива на разход на ресурс. Обикновено вие можете да активирате ресурси когато пожелаете и да заплатите периода, през който сте ползвали ресурса. Това икономическо предимство ползва не само проектите, движени от IT организациите, но и от голям брой предприемачи, които започват нов бизнес. Вместо да се чудят откъде да набавят необходимият стартов капитал, сега, благодарение на облачният модел те могат да ползват огромен технологичен ресурс на изключително достъпна цена. За всички тях облачният модел промени правилата на играта и направи възможно малките играчи да имат същите привилегии като големите корпорации.

P.S. Вие също може да се възползвате от предимствата на облачните технологии като посетите нашия сайт и се запознаете по-подробно с нашата нова услуга ICN.BG Cloud


Надявам се горното представяне на облачния хостинг модел от ICN.BG да ви бъде полезно, а ако имате въпроси или коментари, ще се радвам да ги споделите, за да си бъдем още по-полезни. А от мен очаквайте в най-скоро време специална статия, в която ще споделя впечатленията си от облачния хостинг на ICN.BG от първо лице.
Споделете тази статия от "Направи си сайт!" в още мрежи и/или гласувайте за нея!

4 коментара:

Петър Симеонов каза...

Има ли данни като процент ъптайм, къде е IP-то? Не съм запознат много и може въпросите да са глупави, но ще се радвам ако ми отговорите. Отделно от това, каква е минималната цена, която задължително се плаща и има ли такава?

Всички оферти каза...

От доста време знам за този тип хостинг, но не знаех, че е толкова лесно да си променяш параметрите в реално време. Даже това с задаването на % и само да си определя колко ресурси да ползва в зависимост от това колко е натоварен сървъра е много готина опция. Сега след като прочетох статията разгледах и цените и не са никак зле. Доста по-изгодно е от виртуален сървър. Само не съм наясно каква OS (не говоря изобщо за windows) да избера и какви са разликите всъщност.

Борислав Бориславов, Системен администратор в ICN.BG каза...

Здравейте Петър,
Cloud хостинг услугата е създадена, за да гарантира 100% ъптайм на мрежата и сървърите майка, заедно с всички допълнителни услуги. Технологията представлява изключително гъвкава централизирана инфраструктура, която позволява лесно управление на всички компоненти без да се изискват специфични умения.

Тъй като услугата се базира на еластична виртуална среда до която потребителя има root достъп, се предлагат опции за пълно менажиране или автоматино скалиране на параметри, без да се налага човешка намеса. Това са много полезни екстри, които могат да помогнат ако дадено приложение претоварва заделените от потребителя хардуерни ресурси.

Минималната цена за месец е 22.98 лв., но услугата може да се закупи за ден. Всичко можете да видите тук: http://www.icn.bg/cloud-create.html
Относно другите въпроси: ние препоръчваме CentOS 6, но всяка дистрибуция от над 100 предложени може да свърши работа. Ако имате колебания за операционната система или друг компонент, не се колебайте да се свържете с нас на support@icn.bg
Можете да се възползвате от тестов акаунт, като се свържете с нас.

Милена каза...

500 лева за хостинг на година. Това си е много голяма цена за 99% от сайтовете в България. Сериозна работа

Публикуване на коментар

Моля, имайте предвид, че коментарът ви ще бъде одобрен само ако пишете на кирилица. Можете да използвате някои HTML оператори, например <b>, <i>, <a>.
Благодаря ви!