Какво е permalink, trackback, pingback и refback

Привет, приятели на "Направи си сайт!" Благодаря за въпросите ви, хубавите отзиви и подкрепата ви. Вярвам, че сайтът ще става все по-полезен за всеки, занимаващ се с поддържането на сайт и в тази връзка ще ви издам, че съвсем скоро предстои да стартирам официално цели две нови инициативи, свързани с лесното и безплатното в сайтостроенето. Какви?! Почакайте само до 1-ви Юни и се уверете, че сте се абонирали да получавате известия за най-новото в сайта!

А днес, вашите въпроси ме провокираха да пиша по темата "какво са и как правилно да използваме т.нар. тракбакс, пингбакс и рефбакс". Темата е интересна не само, защото ще се срещате с тези термини във все повече сайтове, но и защото те имат пряко отношение към популяризирането на собствените ни уебстраници.

Какво е пермалинк (permalink)

Преди да говорим за trackback, pingback и refback, ще изясним и една друга дума - permalink. Permalink е съчетание от английските думи permanent (постоянен) и link (връзка). Буквалният й превод е "постоянна връзка", но смислово е по-добре на български да се преведе като "постоянен адрес", защото с термина се обозначава тъкмо Интернет адресът за директен достъп до дадена страница в Интернет. Този адрес, тази постоянна връзка е единствена за конкретното съдържание и то, от своя страна, не се променя динамично. Например, адресът (permalink) на този материал е: http://www.napravisisait.com/2010/05/permalink-trackback-pingback-and.html. Не са постоянни връзки адресите на динамично променящи се като съдържание страници, например страници, групиращи други страници по категории, етикети или друг признак.

Тук е мястото да подчертая, че структурата на адресите на даден сайт има важна роля за по-доброто позициониране на неговите страници в резултатите на търсещите машини, a привеждането й в съответствие с техните стандарти е част от работата по оптимизацията на всеки сайт (SEO).

Какво е тракбак (trackback)

Съвсем краткият и официален отговор на този въпрос е: trackback е един от трите метода за обратно известяване (trackback, pingback, refback), използвани от авторите на уеб-съдържание, да бъдат уведомени, когато някой друг автор постави в свой материал връзка към техен материал. Но този отговор определено се нуждае от пояснения, нали!

В буквален превод, trackback (тракбак) означава "проследяване" и съвсем точно отразява основната функция на този вид специална връзка към съдържанието на друг сайт, а именно - да насочи четящите към информация в друг сайт, която е станала причината или е в основата за написването на материала, който те четат.

Преди да дам пример, ще поясня, че тракбак, също както и пермалинк, е уникална връзка за всяка отделна страница, но ако не е изрично указана, няма как да я намерите. Тракбак е по-специална връзка и защото, освен че съществува само при някои системи за управление на съдържание (не случайно в "Направи си сайт!" ви насочвам да ползвате възможностите на WordPress и Blogger, а поддръжката на методи за известяване е още едно от предимствата на готовите системи за управление на съдържание), тя има функцията да задейства специален механизъм, с който се изпълняват две задачи:
  1. собствената система за управление на съдържанието на сайта известява системата на сайта-източник, че е публикувала в страница на сайта, който управлява, тази специална връзка към точно определена страница на сайта-източник
  2. системата на сайта-източник ще получи от публикувалата тракбак-а система името на сайта, заглавието, адреса и част от текста на страницата, в която се намира тази връзка и на свой ред да ги публикува в секция на сайта-източник
А ето и пример: ако аз имам сайт "А", поддържащ тракбакс (това значи да разполагам със специално поле за поставяне на тракбак адреси към публикациите си) и съм прочел нещо в сайт "Б", който също поддържа проследяващи връзки (това значи някъде в него изрично да се посочва trackback адреса на конкретния материал) и искам да доразвия темата или да я коментирам по-нашироко и съответно напиша собствен материал, поставяйки в специалното поле към публикацията си тази проследяваща връзка към сайт "Б", то:
  1. моят сайт "А" ще извести сайт "Б" за публикацията ми;
  2. сайт "Б" ще публикува в своята секция-списък с всички такива известявания (освен ако такъв липсва), съдържащ имената на сайтовете, заглавието и откъс от текста на съответните публикации в тях и данните за моята публикация с връзка към нея.
Надявам се, вече отговорихме много по-добре на въпроса "какво е trackback". А, обърнахте ли внимание на финала на последното изречение в примера? Ако да, то вече знаете и защо методите за обратно известяване могат да бъдат използвани успешно за популяризирането и повишаване Ранга на важност на вашия сайт (ако той поддържа тези методи).

Какво е пингбак (pingback)

Краткото определение на термина pingback (пингбак) съвпада с това на trackback. Също както и при тракбак връзките, е нужно системата ни да поддържа използването на пингбак връзки. Има ли между тях разлики, тогава? Да, разликите са както на ниво функциониране, така и на ниво използване.

Пингбак означава буквално "обратно известяване". Този метод на известяване на практика действа много по-автоматизирано от trackback метода. Без да навлизам в техническите характеристики на двата метода, ето основните разлики между pingback и trackback:
  • За пингбак връзка се използва постоянната връзка (пермалинк) на съответния материал.
  • Пингбак връзката не се поставя в специално поле към публикацията ни. Достатъчно е да я поместим в самото съдържание. Нашата система автоматично ще я разпознае и ще задейства механизма по извесяването на другата система.
  • Сайтът, към който сочи пингбак връзката, публикува (ако не е забранил тази функция) информацията за пингващата го страница, най-често в секцията с коментарите на пингваната страница.
Сега, когато ви е ясно какво са пингбакс и тракбакс, вече виждам въпроса, който някои от вас ще зададат: А може ли да използваме и двата метода едновременно? Всъщност, не. Макар и да задействат различни функции, при наличие на известяване и чрез двата метода trackback известяването ще бъде отхвърлено от приемащия сайт, а и така сайтът ви може да бъде възприет като спамър, затова използвайте само единия от двата метода.

Какво е рефбак (refback)

Рефбак е термин, съставен от английските думи refer (соча) и back (обратно) и отразява функцията на рефбак да сочи обратно към сайта, от който даден посетител е дошъл. Т.е. рефбак не задейства нищо със самото му поставяне в даден сайт. Нужно е рефбак връзката да бъде щракната от посетител. Сами разбирате, че между начина на функциониране на този и горните два метода на известяване, има съществени разлики, затова ще обясня по-подробно.

Казахме, че рефбак е специална връзка, предоставяна от даден сайт, позволяваща му да събира и обработва информация за сайта, довел в него даден посетител. С други думи, ако в сайт "А" е поставена рефбак връзка към сайт "Б", когато тази връзка бъде шракната от посетител, той бива отведен в сайт "Б", където системата на приемащият сайт "Б" "вижда" тази връзка и извлича от нея информация за сайт "А". Този механизъм се използва най-вече от системите на сайтовете, предлагащи партньорски програми, статистическите сайтове и др.

А как стои въпросът с обратната връзка към сайта "А", т.е. може ли рефбак да се използва, както тракбак и пингбак връзките, за популяризиране на сайта ни? В случай, че сайта "Б" има секция, в която публикува обратна връзка към сайтовете, довели в него посетители, то - да! Трябва да имате предвид само, че тогава той извлича информация за тези сайтове от съдържащото се в техните мета-заглавие и мета-описание.

Надявам се, че казаното по темата ще ви даде не само яснота какво са и как функционират трите метода за известяване, но и да ви стимулира да се възползвате от наученото. Защото това ще бъде както във ваша полза, така и в полза на вашите посетители, така и в полза на другите автори, пишещи стойностни материали.

А в случай, че имате въпроси, не се колебайте да питате.

Ще се радвам, ако намерите за нужно да прпоръчате този материал на ваши познати или да ме подкрепите!

Вижте още от Направи си сайт! - Въпроси и отговори
Споделете тази статия от "Направи си сайт!" в още мрежи и/или гласувайте за нея!

3 коментара:

Анонимен каза...

Ох, сигурно съм много глупава, но за втори път чета тази статия и пак не ми се изясни какво са trackback, pingback и refback :(((

Entusiast каза...

Много полезна статия, благодаря за разясненията.

Снежана Дануел каза...

Много достъпен език особено за "аборигени" като мене когато става въпрос за технологии. Уордпреса е лесен в началото. Много благодаря.

Публикуване на коментар

Моля, имайте предвид, че коментарът ви ще бъде одобрен само ако пишете на кирилица. Можете да използвате някои HTML оператори, например <b>, <i>, <a>.
Благодаря ви!